De zenuw is alleen doorgesneden, niet verwijderd

Komt vaker voor bij verwijdering via de bovenkant van de voet

Om het Mortons neuroom eruit te kunnen halen, moet de aangedane zenuw zowel boven als onder de verdikking worden doorgesneden. Het kan voorkomen dat de operateur de zenuw aan één kant wel heeft doorgesneden, maar aan de andere zijde iets heeft doorgesneden wat hij/zij aanzag voor de zenuw, maar wat in werkelijkheid geen zenuw was. Dit probleem is door een ervaren echografist goed te zien op een echo.

We zien deze complicatie vaker wanneer geprobeerd is de zenuw via de bovenkant van de voet te verwijderen. De zenuw bevindt zich namelijk aan de onderzijde van de voet, en is van de bovenkant van de voet minder makkelijk benaderbaar.

De oplossing van dit probleem is redelijk eenvoudig: met een operatie kan het Mortons neuroom via de voetzool worden opgezocht, en alsnog worden verwijderd. Bij twijfel kan de zenuw eerst bij wijze van proef worden verdoofd. Als de pijnklachten hierdoor (tijdelijk) verdwijnen is het duidelijk wat de oorzaak van de klachten is.