Herstellen

Herstellen na de operatie

Afhankelijk van de hoeveelheid bot die moet worden verwijderd, wordt bepaald of u na de operatie in het gips moet. De Achillespees zit vast aan het hielbeen, en vaak moet een deel van de Achillespees worden losgemaakt van het hielbeen om voldoende bot te kunnen verwijderen. Indien een deel van de Achillespees moet worden losgemaakt, krijgt u na de operatie gedurende 6 weken gips om de Achillespees weer te laten herstellen.