Stretchen

Stand veranderen bij kinderen

Bij jonge kinderen kan geprobeerd worden de kleine teen gedurende 6-12 weken naar de goede stand te stretchen en in de goede stand te tapen. Echter ook na langdurig tapen komt het regelmatig voor dat de standsafwijking weer terugkomt.