Hoe kan ik een second opinion aanvragen?

Goede informatie belangrijk

Wanneer u behoefte heeft aan een second opinion kunt u dit - bij voorkeur - door uw behandelend specialist laten aanvragen. Als u het lastig vindt om dit met uw behandelend specialist te bespreken, kunt u dit ook via uw huisarts laten verlopen. Als de huisarts de aanvraag doet, kan het een nadeel zijn dat deze soms niet over alle relevante informatie beschikt die nodig is voor de second opinion.

De specialist of huisarts die u doorverwijst zal in de verwijsbrief duidelijk moeten formuleren waar u een second opinion over wilt hebben (welke vraag u wilt bespreken, of waarover u advies wilt hebben). Bovendien is het van belang dat alle relevante medische gegevens meegestuurd/meegenomen worden.

In de praktijk blijkt het verkrijgen van deze informatie een struikelblok. Het kan erg lastig zijn om alle relevante medische informatie bij elkaar te krijgen. Toch is het voor een second opinion van essentieel belang dat alle gegevens aanwezig zijn ten tijde van het consult. De afspraak voor een second opinion kan pas met u gemaakt worden als deze medische gegevens met verwijsbrief door de Bergmankliniek ontvangen zijn.

De gegevens die aanwezig dienen te zijn, voordat u een afspraak bij onze kliniek in Naarden kunt krijgen, zijn:

  • Een goed leesbare en recente brief over uw medische voorgeschiedenis met de recente behandelingen.
  • Alle correspondentie van uw behandeld specialist(en).
  • Als er beeldvormend onderzoek is gedaan moeten de beelden (röntgenfoto’s, scans) op CD bij onze kliniek in Naarden worden aangeleverd.
  • De meest recente uitslagen van beeldvormend onderzoek (bijvoorbeeld röntgenfoto, CT/MRI-uitslag).
  • Eventuele operatieverslagen.
  • Als u wordt behandeld of bent geweest in een ziekenhuis buiten Nederland moet er een MRSA-controle gedaan zijn (via uw huisarts).
Over dr. Bella van Dalen

Over de auteur

Dr. Bella van Dalen is sinds 2011 als orthopedisch chirurg werkzaam bij Bergman Clinics te Naarden. Zij heeft zich als één van de eerste Nederlandse chirurgen sinds 1997 volledig gespecialiseerd in voet- en enkelklachten en behandelt momenteel patiënten uit de hele wereld.