Wordt al het medisch onderzoek opnieuw gedaan?

Tweede beoordeling van bestaande onderzoeken

In principe doet de tweede arts het onderzoek niet over. Hij krijgt het medisch dossier van de eerste arts toegestuurd en kan daaruit veel gegevens halen. De tweede specialist dient natuurlijk niet alleen af te gaan op de conclusies uit het dossier, maar dient die onderzoeken echt zélf opnieuw te bekijken. Daarvoor is het wel nodig dat alle gegevens ten tijde van de tweede mening aanwezig zijn.

Maar u kunt ook om een nieuw onderzoek vragen als u denkt dat dit in het eerste ziekenhuis/kliniek niet goed is gedaan.