Hoe ontstaat een scheur in de peroneuspees?

Meerdere mogelijke oorzaken

Trauma

Een scheur van een pees in de voet/enkel kan geleidelijk of acuut ontstaan. Een lengtescheur in de peroneuspees kan onder andere ontstaan door een enkelverstuiking. Bij een enkelverstuiking drukt het kuitbeen hard tegen de peroneuspees. De pees kan hierdoor heel erg afplatten, of zelfs scheuren. Dit kan gebeuren bij een eenmalige verstuiking maar ook wanneer iemand erg vaak de enkel heeft verstuikt.

Overbelasting

De peroneuspees kan ook scheuren door overbelasting. De pees kan overbelast raken wanneer bijvoorbeeld het hielbeen naar buiten gekanteld staat, zoals bij een holvoet soms het geval is.

Bij de rechter voet staat de enkel naar buiten gekanteld, de linker enkel staat in een neutrale stand.

Onderliggende aandoening

Mensen met diabetes mellitus en reumatoïde artritis, en mensen die prednison gebruiken (of gebruikt hebben), hebben meer aanleg om hun voetpezen te scheuren.

Het Hielpijncentrum

Als u al langdurig behandeld wordt voor hielpijnklachten en de therapie niet aanslaat, dan zouden uw pijnklachten wel eens een andere oorzaak dan waarvoor u behandeld wordt kunnen hebben.

In het Hielpijncentrum kan worden uitgezocht wat de oorzaak is van uw hielpijn.

Ga naar het Hielpijncentrum