Mate van de klachten

Pijnklachten

Een operatie moet over het algemeen alleen worden uitgevoerd bij pijnklachten, en dus niet bij een pijnloze voet om een ergere scheefstand te voorkomen. Het niet meer kunnen sporten en serieuze problemen om passende schoenen te vinden, wegen ook zwaar mee in de beslissing om wel of niet te opereren.

Sommige kinderen schamen zich voor hun hallux valgus, en willen om die reden geopereerd worden. Als de hallux valgus geen pijn doet, is het af te raden om tot operatie over te gaan. Uw kind kan beter een pijnloze, scheve grote teen hebben, dan het risico lopen op een pijnlijke, rechte teen.