Als u hulp nodig hebt bij herstel

Behandeling bij kortdurende klachten

Bij kortdurende klachten (minder dan 6 weken ziekteverzuim) zal de huisarts de behandeling en begeleiding doen, bijvoorbeeld door middel van kortdurende Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Soms kan het zinvol zijn een fysiotherapeut, een psychosomatische therapeut en/of een psycholoog bij de behandeling te betrekken.

Behandeling bij langdurige klachten

Bij een kleine groep patiënten met SOLK is een intensiever behandeltraject nodig met verschillende therapieën. Dit zijn patiënten die al lange tijd SOLK-klachten hebben en hiervoor al medische ingrepen hebben ondergaan en (SOMS verstoorde) behandelrelaties met één of meer artsen hebben (gehad). Er zijn een aantal instanties die een pijn revalidatietraject aanbieden met een combinatie van verschillende therapieën.

In ernstige gevallen kan opname in een derdelijns instelling en een multidisciplinaire behandeling nodig zijn.

Adressen van gespecialiseerde centra voor de behandeling van SOLK bij volwassenen vindt u op de website van NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten).

Voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar bestaan er op dit moment nog minder centra: