Aanvullend onderzoek

De diagnose SOLK

Indien de arts na een zorgvuldige anamnese, lichamelijk onderzoek en in sommige gevallen aanvullend onderzoek, zoals echo’s, scans en röntgenonderzoek, onvoldoende verklaring heeft gevonden voor de lichamelijke klachten of chronische pijn kan de diagnose SOLK worden gesteld.

Dat wil niet zeggen dat er nooit een ziekte ontdekt zal worden die de klachten wél voldoende kan verklaren. Bijvoorbeeld wanneer het klachtenpatroon verandert of wanneer er nieuwe diagnostische tests komen. De diagnose SOLK betekent dat op dit moment verder medisch onderzoek niets oplevert.