Psycholoog

Geestelijke begeleiding en therapie

Een psycholoog geeft adviezen, begeleiding en therapie aan mensen met behoefte aan geestelijke of emotionele steun, in dit geval bij hun lichamelijke klachten. De psycholoog werkt in de eerste, tweede en derde lijn. In de eerste lijn werkt de psycholoog nauw samen met de huisarts, hij geeft educatie aan patiënten en kortdurende ondersteunende begeleiding of therapie.

In de tweede en derde lijn treden psychologen op als behandelaars die getraind zijn in de behandeling van patiënten met SOLK. Kort- en langdurende behandelingen worden daarbij vaak uitgevoerd in multidisciplinaire teams.