De mensen om je heen

Reactie van omgeving heeft invloed

De omgeving van iemand met SOLK (ouders, partner en kinderen, vrienden, collega's, enz.) kan er onbedoeld aan bijdragen dat klachten blijven bestaan. Zo kan het zijn dat de omgeving van een SOLK-patiënt erg bezorgd is, dit kan bij de patiënt de angst en pijn juist versterken. Ook kan de omgeving uit hulpvaardigheid bepaalde activiteiten over gaan nemen. Dit is misschien erg prettig voor de SOLK-patiënt, maar door verminderde activiteit worden de klachten in stand gehouden. Ook onbegrip kan klachten verergeren.

Gelukkig kan de omgeving ook bijdragen aan herstel door aandacht, begrip en geruststelling.