Uitgebreide anamnese

Uw klachten en ervaringen

Om te onderzoeken of er sprake is van SOLK, zal de arts uw klachten uitvoerig uitvragen inclusief welke geneesmiddelen u gebruikt en of u alcohol of drugs gebruikt. Uw arts voert een gericht lichamelijk onderzoek uit. Hij zal vragen stellen over welke activiteiten of omstandigheden uw klachten verergeren of juist verbeteren. Ook zal de arts willen weten wat uw eigen opvattingen zijn over de oorzaak en de aard van de klachten en wat het emotioneel met u doet. Het is voor de arts ook van belang om te weten welke gevolgen de klachten in sociaal opzicht op u hebben. Bijvoorbeeld: Hoe reageert de omgeving erop: (over)bezorgd, negatief of juist steunend?