Erfelijk

Een familiekwaal

Vaak is de kwaal ook erfelijk.