Geslacht

Vrouwen 10 keer zo vaak als mannen

Vrouwen hebben het vaakst last van een instabiel teengewricht (10 keer zo vaak als mannen). De klacht ontstaat meestal op middelbare of oudere leeftijd.