De oorzaak is niet gevonden

Geen aanwijsbare oorzaak

Als er geen aanwijsbare oorzaak gevonden wordt, wil dat nog niet zeggen dat er geen oorzaak is. Het betekent alleen dat de dokter de oorzaak nog niet weet. Het kan zijn dat meerdere factoren een rol hebben gespeeld waardoor het gewricht niet goed aan elkaar is gegroeid.