Botuline injecties

Verslappen van de spieren

Botuline injecties ook wel Botox injecties worden zelden gebruikt bij tenenlopers. Botox veroorzaakt een tijdelijke (ongeveer 3 maanden) spierverslapping/verlamming van een bepaalde spier. Dit middel is vooral geschikt voor de tenenlopers bij wie een neurologische oorzaak is vastgesteld.