Stretchen en fysiotherapie

Effect niet bewezen

Vaak wordt begonnen met het oprekken van de kuitspieren omdat dit het minst belastend is voor het kind. Wanneer de oorzaak van tenenlopen neurologisch is, helpt stretchen niet en ook bij idiopathische tenenlopers is stretchen en fysiotherapie niet altijd succesvol.

Het uiteindelijke effect van deze behandelingen is nooit goed bewezen. De praktijk leert dat deze behandelingen kind en ouders veel ongemak bezorgen zonder dat blijvend effect wordt bereikt.