Steunzool

Stimuleren goede stand

Een speciale steunzool voor tenenlopers geeft een prikkel om de voet normaal te gebruiken. Het ondersteunt de voet op zo’n manier dat de houding van de voet en hogerop in het lichaam verbetert. De steunzool stimuleert een herstel van de spierbalans. Met deze speciale steunzool voor tenenlopers kan fysiotherapie meer en sneller effect hebben.

Steunzool voor tenenloper