Zoolverstijving

‘Geheugensteuntje’

Als het kind een gipsperiode heeft gehad en daarna korte tijd goed heeft gelopen, kan het kind opnieuw beginnen op de tenen te lopen. Een schoenaanpassing kan helpen om het kind eraan te herinneren eerst de hiel op de grond te zetten. Vaak wordt dan eerst weer een nieuwe gipsperiode gestart en krijgt het kind daarna de schoenaanpassing. In de zool van de schoen wordt een stijve plaat gemaakt, waardoor het veel moeilijker wordt om op de tenen te lopen. Het kind wordt er zo aan herinnerd eerst de hiel op de grond moet zetten.