Nachtspalk

Behouden van de goede stand

Als een kind in de groei met gipsredressie is behandeld, is het vaak nodig de stand te blijven corrigeren met een nachtspalk totdat het kind is uitgegroeid, soms in perioden.