Alcohol sclerosering

Injectie met een alcoholoplossing

Alcohol sclerosering betekent dat er een keer of meerdere malen een injectie met een alcoholoplossing in de zenuw wordt gespoten. Hierdoor sterft de zenuw af en verdwijnt de pijn. Alhoewel door sommige specialisten aangeraden, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat slechts een klein percentage (30%) baat heeft bij deze techniek. De techniek heeft bovendien behoorlijk wat complicaties, en is daarom af te raden.