Behandelingen met operatie

Operatieve behandelingen van neuroom van Morton

Als het neuroom van Morton op de echo groot is, en de niet-operatieve behandeling niet genoeg helpt, kan besloten worden om te opereren. Met een echo kan beoordeeld worden welk type neuroom de klachten geeft en waar dat neuroom precies zit en hoe groot de neuroom is. Op basis van die informatie kan er gekozen worden of de verdikte zenuw (neuroom) helemaal zou moeten worden verwijderd of dat er een zenuwsparende operatie uitgevoerd kan worden. Beide operatiemogelijkheden gebeuren in de Bergmankliniek meestal tijdens een dagopname.