Stoppen met roken

Leefstijl veranderen

Roken vermindert de doorbloeding en de elasticiteit en veerkracht van de huid en de daaronder liggende vetkussens, hierdoor ontstaat meer eelt.