Hallux valgus

Eelt door hallux valgus operatie

Bij een hallux valgus operatie wordt het eerste middenvoetsbeentje in een andere stand gezet. Hierbij wordt het gewricht van de grote teen soms wat hoger geplaatst dan voor de operatie. Het eerste middenvoetsbeentje wordt hierdoor minder belast dan voorheen. Dit betekent automatisch een extra belasting voor de andere middenvoetsbeentjes. Dit kan de oorzaak zijn voor extra eelt onder de bal de voet na een operatie aan een hallux valgus.

Eeltvorming onder de voorvoet bij een relatief lang tweede middenvoetsbeentje, en een kort derde middenvoetsbeentje. Dit is verergerd na een operatie aan een scheefstand van de grote teen.

Op de röntgenfoto is te zien dat het tweede middenvoetsbeentje lang is, terwijl het derde middenvoetsbeentje juist kort is.

Het eerste middenvoetsbeentje is omhoog komen te staan, terwijl deze evenwijdig met de andere middenvoetsbeentjes hoort te staan. Hierdoor staan de andere middenvoetsbeentjes lager, en worden meer belast.