Eelt tussen de tenen

Verhelpen van pijn tussen de tenen

Eelt tussen de tenen kan ook heel pijnlijk zijn. Indien de scheefstand van de grote teen de oorzaak is, dan zal het probleem zich tussen de grote en de tweede teen voordoen. In dat geval kan een hallux valgus correctie uitkomst bieden.

In andere gevallen wordt de eeltpit vaak gezien tussen de vierde en de vijfde teen (de vijfde teen is de kleine teen). Vaak is er dan een probleem met het teentje zelf. De teenkootjes schuren dan teveel tegen elkaar. Dit kan operatief verholpen worden door een klein beetje bot van een of beide betrokken teenkootjes af te halen, waardoor de tenen niet meer tegen elkaar schuren.